14 Mart 2013 Perşembe

Buffer Solution Ph 7

bildiğiniz gibi ph ayarlamada kullanılan hazır bir çözeltidir Buffer Solution PH 7 , genel olarak tampon çözelti PH 7 olarak bilinir.

Tampon Çözelti genel tanımı ise PH ' ı belli olan,seyrelmeyle veya az miktarda kuvvetli asit veya baz ilavesi sonucu Ph'ı değişmeyen çözeltilere tampon çözelti denir.